Język:

Innowacyjność


 W 2013 roku firma Milkop Sp. J. otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na rozwój nowej linii produkcyjnej związanej z wprowadzeniem na rynek dwóch innowacyjnych produktów:

1/ lateksowana włóknina kokosowa wzmacniana igłowaniem
2/ jednostronnie lateksowany poliester

 

Więcej informacji o naszych najnowaszych produktach można znaleźć w zakładce: Produkty